Bag om foreningernes dag

FORENINGERNES DAG har 18 års fødselsdag her i 2019, idet den første FD blev afviklet i 2002

I alle årene har der været en fast planlægningsgruppe – vi håber dog fremover at få flere med til at koordinere det store arbejde det er, at få FORENINGERNES DAG afviklet med succes. Du er velkommen til at kontakte nøglepersonerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer:

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, hvorfra kontaktpersonen indgår i en styregruppe:

Administrationsgruppen: Tovholder og webmaster: Ole Hansen,

Næstved Idræts Union
mail: formand@niu.dk, tlf. 23 45 93 45

Foreningskontakt og pladsstyringsgruppen: Tovholder:  Jan Koziol,

De Blå Baretter
mail: koziol@stofanet.dk, tlf. 22 91 49 49

Aktivitetsgruppen: Tovholder og ansvarlig for SoMe:  Tina Kværnø,

Dansk Politihundeforening
email: fam.kvaernoe@gmail.com, tlf. 20 45 80 22

Kasserer: Karina Zachariassen,

email: sekretaer@niu.dk, tlf. 27 63 60 05

Skriv et svar