Bag om foreningernes dag

Bag om  FORENINGERNES DAG.

FORENINGERNES DAG 2018 har i år 17 års fødselsdag, idet den første blev afviklet i 2002.

I alle årene har der været en fast planlægningsgruppe – vi håber dog fremover at få flere med til at koordinere det store arbejde det er, at få FORENINGERNES DAG afviklet med succes. Du er velkommen til at kontakte nøglepersonerne, hvis du har spørgsmål eller kommentarer:

Support:  Kirsten Smidt Hansen. email:   kish@hansenpost.dk  
mob. 20 87 94 61 ( Administrationsgruppen )

Kasserer:  Lars Holz Hansen. email:  woody@FDF.dk  
mob. 20 40 84 36 (Foreningskontakt- og pladsstyringsgruppen)

Lead Webmaster:  Jørgen Hauge . email:   jorgenhauge@gmail.com  
mob. 20 66 29 21 (Markedsføringsgruppen)

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, hvor kontaktpersonen indgår i en styregruppe:

Administrationsgruppen: Tovholder: Ole Hansen, NIU
mail: formand@niu.dk
mob: 23 45 93 45

Foreningskontakt og pladsstyringsgruppen: Tovholder:  Jan Koziol,
De Blå Baretter
mail: koziol@stofanet.dk
mob 22 91 49 49

Aktivitetsgruppen: Tovholder:  Tina Kværnø,
Dansk Politihundeforening
email: fam.kvaernoe@gmail.com
mob 20 45 80 22

Markedsføringsgruppen: Tovholder: Thomas Rostgaard.

KFUM spejderne, Herlufsholm
email: rostgaard@stofanet.dk
mob; 28 10 81 94

Skriv et svar